Kaedah analisis tekstur produk makanan

Mohd Irwani Hafiz Sahid, Khalisanni Khalid dan Norizah Ayob

Ringkasan

Tekstur merupakan aspek penting dalam penilaian mutu produk makanan. Setiap jenis makanan mempunyai sifat tekstur yang tersendiri. Pengguna mengharapkan makanan yang dibeli mempunyai tekstur seperti yang diharapkan. Oleh itu, ukuran tekstur harus dilakukan untuk menilai tahap kualiti sesuatu produk makanan. Melalui teknologi moden, penilaian tekstur boleh dilakukan dengan penggunaan alatan penganalisis tekstur. Walau bagaimanapun, pengukuran tekstur harus dilakukan dengan kaedah yang betul yang telah dibangunkan untuk mengukur tekstur produk makanan. Artikel ini akan membantu penilai tekstur untuk menentukan kaedah yang sesuai dengan produk makanan yang dihasilkan.

Teks Penuh (248 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.