Aplikasi nanoteknologi dalam sektor pertanian dan industri makanan

Mohd Afendy Abdul Talib

Ringkasan

Perubahan cuaca, urbanisasi dan penggunaan sumber semula jadi yang mapan dan isu alam sekitar seperti pencemaran pestisid dan baja merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh pengusaha pertanian di seluruh dunia. Masalah ini ditambah lagi dengan peningkatan ketara dalam permintaan hasilan pertanian untuk memenuhi populasi manusia yang dijangka berjumlah 6 – 9 bilion penduduk pada tahun 2050. Senario pembangunan pesat dan sistem pertanian yang kompleks wujud terutamanya di kalangan negara membangun dan cabaran lebih getir dihadapi negara tersebut kerana pertanian ibarat tulang belakang kepada ekonomi sesuatu negara itu. Aplikasi nanoteknologi dalam sektor pertanian dan industri makanan dilihat berupaya membantu menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi pelbagai pihak dalam industri. Bukan itu sahaja, ia dapat meningkat atau menambah baik kaedah sedia ada ke arah penghasilan produk yang berkualiti serta ditambah nilai.

Teks Penuh (445 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.