Penilaian aktiviti antimikrob dan antioksida daun adas manis

Mohd Effendi Mohamed Nor

Ringkasan
Kajian ini dijalankan untuk menentukan pelarut yang lebih baik dalam menghasilkan ekstrak daripada daun adas manis (Anethum graveolens) dan seterusnya membandingkan aktiviti antimikrob dan antioksida ekstrak daun adas manis. Pelarut yang digunakan ialah etanol, metanol dan air. Pengekstrakan menggunakan alkohol didapati menghasilkan ekstrak daun adas manis dengan ciri-ciri antimikrob dan antioksida yang lebih baik berbanding dengan ekstrak air.

Teks Penuh (712 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.