Teknik penentusahan jantina spermatozoa lembu

Category: Bil. 16
Published Date Written by Mahani

Tan Ying Ju, Mahanem Mat Noor, Ainu Husna M S Suhaimi dan Wan Somarny Wan Md Zain

Ringkasan

Teknologi penentusahan jantina spermatozoa merupakan teknologi yang melibatkan pengasingan spermatozoa pembawa kromosom-X dan -Y sebelum persenyawaan. Dalam kajian ini tiga penanda molekul digunakan iaitu Zinc Finger Protein X (ZFX), Sex Determining Region Y (SRY) dan Y-encoded, testis-specific protein (TSPY) yang digunakan dalam teknik menentukan jantina spermatozoa. Teknik penentusahan jantina spermatozoa tersebut adalah tindak balas berantai polimerase (PCR), penghibridan in situberfluoresen (FISH) dan tindak balas berantai polimerase kuantitatif (qPCR). Sampel spermatozoa lembu Bos indicus baka Kedah-Kelantan (KK) sejuk beku digunakan dalam kajian ini.  

Teks Penuh (406 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.