Penilaian kualiti mikrobiologi ke atas minuman jus nanas untuk pemulihan atlet selepas bersukan

Raja Arief Deli Raja Nasharuddin, Wan Nur Zahidah Wan Zainon dan Hadijah Hassan

Ringkasan

Kajian ini dilaksanakan bagi membuat penilaian mikrobiologi terhadap minuman jus nanas untuk pemulihan atlet selepas bersukan. Berdasarkan hasil analisis mikrobiologi dan mengikut piawaian antarabangsa, didapati minuman jus nanas yang dihasilkan adalah selamat untuk diminum sepanjang tempoh penyimpanan enam bulan dan menunjukkan kualiti mikrobiologi yang lebih baik pada penyimpanan suhu sejuk. Input mikrobiologi sangat penting dari sudut keselamatan makanan bagi menembusi pasaran komersial.

Teks Penuh (262 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.