Filem kitosan sebagai bahan pembungkus kiub asam pedas

Noor Zainah Adzaly, Norzaleha Kasim, Khairol Nadia Abdul Halim dan Adawiyah Akbar

Ringkasan

Kajian penyimpanan dan penilaian nilai rasa produk kulinari, kiub asam pedas menggunakan filem kitosan telah dijalankan pada suhu 25 ÂșC selama 12 bulan penyimpanan. Kiub asam pedas telah dibungkus dengan filem kitosan dan kertas/aluminium (kawalan). Parameter analisis yang terlibat seperti ujian mikrobiologi, aktiviti air (aw), kandungan lembapan (%), warna dan penilaian nilai rasa. Hasil kajian menunjukkan kiraan mikrobiologi (jumlah kiraan koloni) adalah memuaskan (bawah 5 log cfu/g) sepanjang 12 bulan penyimpanan bagi kedua-dua kiub asam pedas yang dibungkus dengan filem kitosan dan kertas/aluminium. Selain itu, penerimaan keseluruhan kiub dan kuah asam pedas yang dibungkus dengan filem kitosan selama 12 bulan penyimpanan masing-masing berkurangan (p ?0.05) sebanyak 12.16% dan 17.69%. Filem kitosan dan kertas/aluminium tidak menunjukkan perbezaan yang ketara (p >0.05) dalam mengekalkan sifat kiub dan kuah asam pedas. Sebagai kesimpulan, kiub asam pedas selamat dimakan dan mempunyai jangkamasa simpan selama 12 bulan pada suhu bilik.

Teks Penuh (298 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.