Pengeluaran benih keladi melalui teknologi kultur tisu

Noor Camellia Noor Alam, Abdul Muhaimin Abdul Kadir, Nur Atisha Shamsudin, Mohd Norfaizal Ghazali, Suryanti Bustam, Mohd Zulkhairi Azid dan Umikalsum Mohamed Bahari

Ringkasan

Teknologi kultur tisu telah berjaya dibangunkan menggunakan protokol tertentu untuk mengeluarkan benih berkualiti keladi seperti keladi mawar, minyak, putih dan wangi. Pensterilan eksplan, penggunaan jenis dan kepekatan hormon yang tepat dan penggunaan bahan tanaman yang sesuai semasa aklimatisasi serta saiz anak benih yang sesuai untuk dipindahkan ke ladang merupakan faktor penting bagi menyumbang kepada kejayaan penggunaan teknik kultur tisu.

Teks Penuh (3 MB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.