Pengendalian pasca pengeluaran pokok natif hiasan jenis pasuan

Joanna Cho Lee Ying

Ringkasan

Teknik pengendalian pasca pengeluaran tanaman natif jenis pasuan merangkumi penyediaan dan pemilihan pokok natif MARDI berkualiti pada peringkat umur komersial, cara pembungkusan dan penyimpanan pada suhu optimum sehingga sampai ke tapak penjualan. Teknik yang disyorkan adalah mudah, kos efektif dan sesuai diaplikasikan oleh nurseri, para penyelidik dan pegawai kerajaan di sektor pengembangan dan IPTA/IPTS.

Teks Penuh (946 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.