Kepelbagaian pisang liar di Semenanjung Malaysia

Maimun Tahir, Mohd Norfaizal Hj Ghazalli, Anuar Rasyidi Mohd Nordin, Ahmad Syahman Mohd Dalee,Abdul Muhaimin Abdul Kadir ,Salmaniza Salleh, Mohd Shukri Mat Ali @ IbrahimĀ 

Ringkasan
Kepelbagaian spesies pisang liar merupakan penyumbang kepada
kepelbagaian genetik tanaman pisang. Pengumpulan data serta bahan
tanaman pisang liar untuk konservasi dilakukan bagi membekalkan sumber
untuk kajian lanjut kepada pembaikbakaan pisang komersial. Adalah
diharapkan aktiviti ini dapat mengumpul maklumat dan menyumbang
kepada industri pisang tempatan.

Teks penuh (558KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.