Potensi kuini bagi penghasilan minuman difermentasi menggunakan konsortium strain kombucha

Musaalbakri Abdul Manan, Ainur Zunira Md Saad, Nur Yuhasliza Abd. Rashid, Dang Lelamurni Abdul Razak, Mohd Izwan Mohd Lazim, Syahida Maarof, Khairunizah Hazila Khalid, Hadijah Hassan, Rawaida Rusli, Zul Helmey Mohamad Sabdin, Mohd Norfaizal Ghazali, Muhammad Shafie bin Md Sah, Mohd Shukri Mat Ali @ Ibrahim dan Rosliza Jajuli

Ringkasan
Satu proses fermentasi yang optimum telah dibangunkan bagi penghasilan
produk minuman difermentasi ke atas jus kuini menggunakan konsortium
strain kombucha. Proses fermentasi telah dijalankan dalam keadaan statik
pada suhu 28 – 30 °C dan berkeadaan gelap selama 21 hari.

Teks penuh (596KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.