Buletin Teknologi MARDI (eISSN 2289-9642) diterbitkan dua kali setahun dengan tujuan menyebarkan maklumat hasil daripada penyelidikan MARDI kepada kumpulan sasaran dengan lebih berkesan. Buletin ini merupakan gabungan tiga buletin yang diterbitkan sebelum ini iaitu Buletin Teknologi Makanan, Buletin Teknologi Tanaman dan Buletin Teknologi Ternakan.

 

Bil. 16 (2019) 
Bil. 17 (2019) 
Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.