Jawatankuasa Pengarang

Pn. Hasimah Hafiz Ahmad (Pengerusi)

Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan)

 

Dr. Ghazali Hussin

Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan

 

Dr. Nur Azura Mohd Said

Pusat Penyelidikan Bioteknologi dan Nanoteknologi

 

Dr. Rosliza Jajuli

Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran

 

Dr. Rozlaily Zainol

Pusat Penyelidikan Hortikultur

 

En. Badrulhadza Amzah

Pusat Penyelidikan Padi dan Beras

 

En. Muhammad Alif Adnan

Pusat Pengkomersialan Teknologi dan Bisnes

 

En. Muhammad Najib Othman Ghani

Pusat Penyelidikan Tanaman Industri

 

Pn. Amna A’liah Mohammad Nor

Pusat Penyelidikan Ekonomi, Risikan Pasaran dan Agribisnes

 

Pn. Farahiyah Ilyana Jamaludin

Pusat Penyelidikan Sains Ternakan

 

Pn. Hasnisa Hashim

Pusat Penyelidikan Sains Teknologi Makanan

 

Dr. Wan Abdullah Wan Yusoff

Pusat Penyelidikan Sains Tanah, Air dan Baja

 

En. Amir Syariffuddeen Mhd Adnan

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.