Dodol berenzim

Kharis Zahid, Mohd. Ariff Wahid, Normah Ahamad, Siah Watt Moey, Aishah Ramli, Mazlan Sarip, Ajimilah Nyak Hussein dan Misli Sulaiman

Ringkasan

Teknologi dodol enzim merupakan inovasi dalam pemprosesan dodol menggunakan enzim amilase daripada mikrob untuk mengubah suai kanji tepung pulut melalui pemotongan spesifik pada struktur kanji yang digunakan pada suhu dan masa tertentu. Pengubahsuaian ini dapat membaiki tekstur dodol yang dihasilkan agar menjadi lebih kenyal dan stabil semasa penyimpanan. Penggunaan bahan pembungkus daripada plastik Ny/LLDPE dan dipasteur pada suhu 80 ºC selama 15 minit didapati berupaya memanjangkan jangka hayat serta memelihara kualiti dodol. Pengeluaran dodol enzim mempunyai beberapa kelebihan iaitu dapat membaiki dan mengekalkan kekenyalan dodol semasa penyimpanan, mengelakkan kerosakan produk disebabkan oleh mikrob, meningkatkan kualiti dan jangka hayat produk sehingga 6 bulan dan berpotensi untuk pengeluaran secara besar-besaran bagi tujuan eksport.

Teks Penuh (528 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.