Penanaman dan pengurusan ladang lemon myrtle

Ab Kahar Sandrang, Sakinah Idris dan Zabedah Mahmood

Ringkasan

Lemon myrtle ditanam untuk penghasilan daun dan daripadanya pelbagai produk makanan kesihatan, penjagaan badan dan farmaseutikal dihasilkan untuk pasaran antarabangsa. Oleh yang demikian, amalan pengeluaran harus menepati piawaian yang telah ditetapkan. Keperluan amalan pengurusan terutamanya pemberian sungkupan, pembentukan pokok dan pembajaan berbeza daripada keperluan di negara asal iaitu Australia disebabkan oleh faktor cuaca dan tabiat pertumbuhan yang berbeza.

Teks Penuh (272 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.