Penggunaan tepung beras dalam penghasilan kek lapis Sarawak

Nicholas Daniel, Chua Hun Pin, Majelan Serudin, Teresa Anie Meng, Hazijah Mohd Hossen, Zakaria Abdul Rahman
dan Lorne Kadut

Ringkasan

Penggunaan beras dapat memberi nilai tambah pada kek lapis selain dapat mempelbagaikan penggunaan beras untuk produk tempatan. Tepung beras yang dihasilkan untuk memproses kek lapis perlu halus sehingga boleh melalui penapis bersaiz 80 mesh atau lebih kecil bagi mengelak tekstur kasar pada kek. Kombinasi 60% tepung beras dan 40% tepung gandum menghasilkan kek lapis yang boleh diterima oleh pengguna dari segi sensori selain mengekalkan ciri-ciri kek lapis yang asal. Nilai nutrisi kek lapis tepung beras menunjukkan tidak banyak perbezaan berbanding dengan kek lapis komersial dengan jumlah 435.50 kcal tenaga, 6.76% protein, 48.15% karbohidrat, 23.95% lemak dan 0.85% serabut kasar. Jangka hayat kek lapis boleh dipanjangkan sehingga 3 bulan dengan penyimpanan sejuk pada suhu 10 – 15 °C dan menggunakan teknik pembungkusan dengan plastik polivinil klorida (PVC), dan kemudian dibungkus dengan plastik kedap udara oriented nylon/LLDPE bersama pek penyerap oksigen di dalam plastik bekenaan.

Teks Penuh (187 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.