CMDV: Platform truput tinggi untuk pembiak baka

Siti Zainab Jantan, Rabiatul Adawiah Zainal Abidin, Norzihan Abdullah dan Marzukhi Hashim

Ringkasan

Teknologi pengenotipan melalui penggunaan platform pengenotipan berskala tinggi telah digunakan secara meluas dalam bidang pertanian moden. Ia diperlukan bagi meningkatkan aktiviti pembiakbakaan dalam sektor tanaman, ternakan dan akuakultur. Platform pengenotipan yang berskala tinggi di CMDV, MARDI dapat menyokong pembangunan penanda molekul SNP dan SSR melalui platform Sequenom, Illumina dan ABI 3730xl. Teknologi pengenotipan ini diharap dapat meneraju dan meningkatkan bidang penyelidikan di Malaysia supaya penghasilan baka yang baharu dan bermutu tinggi boleh dihasilkan dalam jangka masa yang lebih singkat.

Teks Penuh (372 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.