Telur pindang disalut

Mohd Effendi Mohamed Nor, Mohamed Shafit Hussain, Nur Illida Mohamad, Dayana Mohamed Nezuri dan Nur Baizura Sa’dom

Ringkasan

Kajian ini dilakukan untuk meningkatkan jangka hayat simpanan dan melindungi kualiti telur pindang menggunakan kaedah salutan boleh dimakan. Telur pindang yang disalut mampu bertahan selama 3 bulan pada suhu bilik dengan mengurangkan pencemaran bakteria dan melindungi kualiti telur pindang berbanding telur pindang yang tidak disalut yang hanya bertahan selama sebulan. Telur yang disalut memberi jaminan kepada pengusaha untuk menyimpan dan memasarkan produk dalam tempoh yang lebih panjang daripada biasa.

Teks Penuh (503 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.