Teknologi penghasilan anak benih halia hitam bernilai tinggi melalui kaedah kultur tisu

Zuraida Ab Rahman dan Ayu Nazreena Othman

Ringkasan

Teknik kultur tisu tumbuhan telah lama diterima dan diguna pakai untuk mikropropagasi pelbagai jenis tumbuhan dan tanaman. Pada masa kini, di Malaysia masih tidak ada laporan untuk pembiakan mikropropagasi secara kultur tisu bagi tanaman halia hitam. Kaedah secara konvensional terus diguna pakai, namun ia memerlukan masa yang lebih panjang, kerja yang remeh dan tempoh matang yang lebih lama. Teknologi kultur tisu halia hitam ini menjanjikan penghasilkan bahan tanaman dalam skala yang besar dan dalam masa yang singkat. Teknologi ini berjaya menghasilkan lebih 1,000 anak benih pokok daripada satu pokok tunggal berbanding dengan kaedah konvensional yang hanya menghasilkan 15 – 20 anak benih.

Teks Penuh (274 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.