Salutan boleh dimakan untuk daging segar

Mohd Effendi Mohamed Nor, Mohamed Shafit Hussain, Nur ilida Mohamad, Nur Baizura Sa’dom, Dayana Mohamed Nezuri, Nazarifah Ibrahim dan Zaiton Ahmad

Ringkasan

Kajian ini dijalankan untuk memelihara kualiti daging segar yang baik semasa di pasaran dan melindungi daripada pencemaran bakteria. Salutan boleh dimakan dalam kajian ini dihasilkan daripada 2% kitosan yang dilarutkan di dalam larutan asid asetik dan ditambah dengan gliserol dan kalium sorbat. Salutan daripada kitosan ini berjaya mengurangkan kehilangan lembapan, menstabilkan pH, mengekalkan kesegaran dan warna daging serta mengurangkan pencemaran bakteria.

Teks Penuh (561 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.