Sistem pemisahan biji benih cili secara mekanikal

Yahya Sahari, Masniza Sairi dan Azman Hamzah

Ringkasan

Sistem pengasingan biji benih cili secara mekanikal telah berjaya dibangunkan dalam penyelidikan ini. Penilaian prestasi bagi sistem ini bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah kerengsaan malah sangat mudah untuk dikendalikan dan praktikal. Selain itu, sistem ini berpotensi tinggi menggantikan kaedah tradisional yang mampu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi. Justeru, teknologi ini amat berguna untuk diaplikasikan di pusat pengeluaran biji benih dan syarikat pengeluar biji benih.

Teks Penuh (340 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.