Kaedah, potensi dan cabaran analisis data besar dalam sains ternakan

Category: Bil. 16
Published Date Written by Mahani

Mohd Azri Azman

Ringkasan

Pertumbuhan pesat data ternakan daripada alatan sensor, teknik penyelidikan terkini dan daripada media elektronik telah membawa kepada peluang dan cabaran baharu dalam industri pertanian. Lambakan data yang diperoleh di ladang ternakan dan makmal sains tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya kecuali ia dianalisis dengan tepat untuk menghasilkan maklumat kritikal yang kemudiannya boleh digunakan untuk membuat keputusan. Alatan pertanian tepat bersamasama dengan prosedur perlombongan data dan kerangka pembelajaran mesin, dapat mengekstrak maklumat kritikal daripada data besar yang diperoleh. Artikel ini bertujuan menerangkan tentang aplikasi, peluang dan cabaran data besar dan bagaimana analisis data besar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam industri ternakan.

Teks Penuh (372 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.