Teknologi penghasilan anak benih nanas MD2 melalui kaedah kultur tisu dan penilaian kajian lapangan

Category: Bil. 12
Published Date Written by Mahani

Zuraida Ab Rahman, Hartinee Abbas dan Ayu Nazreena Othman

Ringkasan

Bioteknologi tumbuhan merupakan alternatif yang boleh dilaksanakan untuk membantu mengatasi risiko kekurangan makanan. Kultur tisu tumbuhan adalah asas kepada semua bioteknologi dan merupakan bidang yang penting dalam sains asas untuk penyelidikan lanjut. Nanas (Ananas comoscs) ialah buah-buahan tropika yang telah dikomersialkan untuk pengeluaran dunia. Menurut Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM), pengeluaran nanas Malaysia telah jatuh kepada kedudukan ke-15 berdasarkan data 2014. Terdapat peningkatan permintaan untuk bahan nanas MD2 kerana nanas ini memerlukan tempoh masa yang panjang untuk menghasilkan slip/sulur. Permasalahan ini boleh diatasi dengan pengeluaran anak benih melalui teknik kultur tisu. Di MARDI, kajian pengeluaran anak pokok (plantlets) nanas MD2 telah dijalankan dengan menggunakan teknik goncangan cecair secara kultur tisu boleh dipertingkatkan berbanding dengan secara normal. Anak pokok yang dikeluarkan akan ditanam di rumah kaca untuk menyesuaikan diri selama 1 – 2 bulan sebelum dipindahkan ke ladang. Semasa penilaian di ladang, hasil buah telah menunjukkan perbezaan dari segi peratusan bentuk buah. Data menunjukkan hanya 0.86% bentuk cylindrical sharp taper (CSHT) dan 12.68% bagi bentuk cylindrical slight taper (CST) selepas 10 kali eksplan di subkultur. Malah bentuk SL yang dihasilkan telah menunjukkan peratusan tertinggi iaitu pada kadar 85.92%.

Teks Penuh (439 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.