Landskap biologi pengkomputeran dalam penyelidikan padi di MARDI

 Rabiatul Adawiah Zainal Abidin, Norliza Abu Bakar, Sew Yun Shin dan Sanimah Simoh

Ringkasan

Bidang biologi pengkomputeran telah lama digunakan dalam pembangunan tanaman dan komoditi seperti padi, buah-buahan, sawit dan getah. Dalam artikel ini peranan dan sumbangan bidang biologi pengkomputeran dalam penyelidikan padi di MARDI telah dibincangkan. Pelbagai jenis projek penyelidikan padi telah mengaplikasikan biologi pengkomputeran bagi membantu meningkatkan produktiviti penyelidikan. Melalui aplikasi biologi pengkomputeran dapat membuka peluang dan potensi supaya penyelidikan tanaman padi lebih produktif dan efisien.

Teks Penuh (352 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.