Penilaian mikrobiologi daging salai bersalut salutan antimikrob

Raja Arief Deli Raja Nasharuddin, Siah Watt Moey, Aida Mohamad dan Ashahida Amran

Ringkasan

Kajian ini dilaksanakan bagi menilai kualiti mikrobiologi dan jangka hayat simpanan terhadap daging salai yang disalut dengan salutan antimikrob dan juga salutan tanpa agen antimikrob. Berdasarkan piawaian, salutan antimikrob berjaya mengurangkan kontaminasi mikrob pada daging salai seterusnya memanjangkan jangka hayat simpanan selama empat minggu, berbanding dengan daging salai tanpa salutan antimikrob yang hanya mencapai jangka hayat dua minggu. Data mikrobiologi ini penting dari sudut keselamatan makanan bagi menembusi pasaran halal global.

Teks Penuh (1788 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.