Pembiakan spesies eksotik secara massa

Sakinah Idris, Hanim Ahmad, Puteri Aminatulhawa Megat Amaddin, Masnira Mohamad Yusoff dan Mohamad Hafeifi Basir

Ringkasan

Spesies eksotik seperti Celosia spicata, Callistephus chinensis, Ptilotus exaltatus, Celosia plumosa, Salvia farinaceae, Coreopsis tinctoria, Gomphrena pulchella, Asclepias tuberosa dan Cosmos bipinnatus sesuai dibiak secara biji benih. Spesies eksotik yang mudah dibiak secara keratan batang ialah Angelonia serena, Gomphrena pulchella, Asclepias tuberosa dan Salvia farinaceae.
Manakala spesies eksotik seperti Angelonia serena, Asclepias tuberosa, Callistephus chinensis, Celosia plumose, Celosia spicata, Coreopsis tinctoria, Cosmos bipinnatus, Gomphrena pulchella, Ptilotus exaltatus dan Salvia farinaceae mudah dibiak dengan kaedah keratan mikro. Kaedah ini dapat membantu memperbanyakkan bahan tanaman secara massa dan efisien dalam masa
yang singkat.

Teks Penuh (557 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.