Kaedah pengenalpastian komponen aktif dalam tumbuhan herba

Sharizan Ahmad, Nor Hazlina Mat Sa’at, Mohamad Nazrul Hisham Daud, Jeeven Karruppan dan Arif Zaidi Jusoh

Ringkasan

Penentuan kandungan aktif di dalam tumbuhan herba boleh ditentukan melalui beberapa kaedah yang diguna pakai di dalam makmal penyelidikan tumbuhan. Kaedah yang digunakan bergantung pada keperluan kegunaan bahan aktif tersebut yang akan digunakan dalam industri tertentu. Pelbagai kaedah analisis dan peralatan juga telah dibangunkan bagi menganalisis ketulenan kandungan bahan aktif yang diperoleh melalui proses pengekstrakan dan penulenan. Penentuan kandungan bahan aktif amat penting bagi memastikan bahan yang diekstrak mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh badan berkuasa yang mengawal sesuatu produk yang dibangunkan terutama di dalam industri makanan.

Teks Penuh (1309 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2022 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.