Kandungan asid amino beras Bario dan kualiti semasa simpanan

Mohd Irwani Hafiz Sahid, Nicholas Daniel, Norizah Md Ayob dan Norhida Arnieza Muhsin

Ringkasan

Kandungan asid amino beras Bario daripada tiga varieti iaitu Adan Halus, Padi Tuan dan Bario Merah Sederhana telah ditentukan. Beras ini disimpan selama tiga hingga enam bulan untuk kajian tempoh hayat beras tersebut. Kandungan asid amino beras Bario dalam simpanan adalah stabil semasa penyimpanan selama tiga dan enam bulan.

Teks Penuh (438 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2022 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.