Asid fenolik bebas dalam madu kelulut

Suri Roowi, Siti Aisyah Muhamad, Hamdan Sipon, Mohd. Fahimee Jaafar, Mohd. Nazrul Hisham Daud dan Rosnah Othman

Ringkasan

Analisis ekstrak madu kelulut yang dilakukan menggunakan alat kromatografi gas spektrometer jisim (GCMS) menunjukkan kehadiran pelbagai jenis asid fenolik (bahan antioksidan ringkas). Antara bahan yang telah dikenal pasti ialah asid benzoik, asid fenilpropanoik, asid 4-hidroksibenzoik, asid 4-hidroksifenil asetik, asid vanilik, asid protokatechuik dan asid p-koumarik. Kajian sebelum ini menunjukkan asid fenolik mempunyai pelbagai khasiat seperti merendahkan aras kolesterol dalam darah, antioksidan dan antikanser.

Teks Penuh (320 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.