Hidrokoloid semula jadi untuk industri makanan

Wan Zairi Wan Abdul Manaff

Ringkasan

Hidrokoloid merupakan bahan kandungan yang penting dalam formulasi dan pemprosesan produk makanan kerana sifat fungsiannya yang dapat membentuk gel, menambah kelikatan, mengemulsi dan mengubah suai tekstur makanan. Alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, rumpai laut, mikroorganisma dan haiwan sangat kaya dengan sumber-sumber hidrokoloid. Artikel ini membincangkan beberapa jenis hidrokoloid daripada aspek-aspek sumber, pengeluaran, sifat dan kegunaannya dalam industri makanan.

Teks Penuh (222 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.