Pemprosesan mi kuning ditambah serbuk daun ubi keledek

Shazlin Kamaruddin, Siti Meriam Ahmad, Noor Fadzlina Inche, Zainal Abidin, Jeeven Karuppan dan Norhayazan Mohd Din

Ringkasan

Dalam menuju era globalisasi, didapati masyarakat Malaysia kini semakin mengutamakan kesihatan. Sehubungan itu, mereka kini lebih bijak dan cenderung untuk membeli produk makanan yang bagus untuk kesihatan. Oleh itu, produk mi kuning ditambah serbuk daun ubi keledek boleh dijadikan produk makanan baharu yang berpotensi untuk dimajukan pada masa hadapan.

Teks Penuh (653 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.