Produk makanan berasaskan herba dan keperluan jaminan

Chua Hun Pin

Abstrak

Herba banyak digunakan dalam pembangunan produk makanan dan diniagakan di pasaran dalam tiga bentuk asas iaitu tumbuhan kering (bahan mentah), ekstrak (produk separa siap) dan produk herba (produk siap). Produk makanan berasaskan herba boleh dibahagikan kepada ubatan herba, makanan botani dan antarafasa makanan-ubat. Sesuatu produk herba ini dikawal oleh Bahagian Kawalan Mutu Makanan (BKMM) atau Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) berdasarkan nilai terapeutiknya. Pembangunan produk makanan berasaskan herba perlu dipastikan agar sentiasa memenuhi keperluan jaminan kualiti, keberkesanan dan keselamatan.

Teks Penuh (207 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.