Pengeluaran benih pisang melalui teknologi kultur tisu

Mohd Shaib Jaafar, Abd Halim Mat Zain, Nabila Arshad, Jaliyah Abu Bakar dan Halimah Hashim

Abstrak

Teknologi kultur tisu telah dibangunkan dan diguna pakai di MARDI untuk pengeluaran benih pisang Berangan, Mas, Tanduk, Nangka dan lain-lain. Untuk menghasilkan benih berkualiti, kawalan kualiti dilaksanakan di sepanjang rantaian proses pengeluaran. Pemilihan dan penjagaan pokok induk yang bermutu di ladang ortet, penggunaan teknik in vitro dan formulasi bahan nutrien dan hormon yang sesuai semasa proses pengkulturan serta penggunaan medium penanaman dan kawalan persekitaran serta kawalan serangga dan penyakit di nurseri menyumbang secara langsung kepada kejayaan proses pengeluaran.

Teks Penuh (222 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.