Kawalan kualiti dalam pemprosesan puding durian sejuk dingin

Saiful Bahri Sa’ari, Faridah Ab. Aziz, Kasmah Mohamad dan Md. Sukor Johan

Abstrak

Durian (Durio zibethinus Murr.) ialah buah tropika yang popular di Malaysia. Kebiasaannya durian dimakan dalam bentuk segar dan boleh juga diproses menjadi beberapa jenis produk makanan. Antara produk berpotensi yang telah dibangunkan ialah puding durian sejuk dingin. Teknologi pemprosesan puding durian ini bermula daripada penyediaan bahan mentah, teknologi pemprosesan dan pembungkusan. Penulisan ini menerangkan tentang teknologi pemprosesan dan kualiti puding durian yang telah disimpan pada suhu 4 ± 2 °C.

Teks Penuh (166 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.