Kandungan pemakanan siput gondang

Mohd Irwani Hafiz Sahid, Fhaisol Mat Amin dan Khalisanni Khalid

Ringkasan

Siput gondang (Pomacea spp.) merupakan sejenis siput air tawar yang hidup di kawasan sawah padi di negara tropika. Ia adalah sejenis makhluk perosak yang kerap memberi masalah dalam sektor penanaman padi di negara ini. Serangan siput gondang terhadap anak padi telah menyebabkan kerugian yang serius dalam kalangan penanam padi. Walaupun begitu, siput ini sebenarnya turut mempunyai potensi untuk dijadikan makanan ternakan. Kandungan protein dan mineral yang tinggi menjadikan siput ini berpotensi untuk diproses menjadi sumber makanan kepada pelbagai jenis ternakan.

Teks Penuh (175 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.