Pembangunan filem kitosan dan potensinya sebagai sarung sosej

Category: Bil. 17

Noor Zainah Adzaly

Ringkasan

Filem kitosan telah dibangunkan melalui kaedah tuangan (casting). Filem yang dihasilkan kemudian dipotong menggunakan alat pemotong dan dilekatkan dengan asid asetik glasial untuk membentuk sarung (2 cm x 15 cm). Ujian fizikal dan mekanikal telah dijalankan ke atas filem kitosan. Hasil ujian, mendapati filem kitosan mempunyai sifat mekanikal yang dijadikan sebagai kawalan. Oleh yang demikian, maklumat yang diperoleh daripada kajian ini mendapati sarung kitosan berpotensi sebagai sarung sosej alternatif untuk diaplikasikan secara komersial serta halal untuk Muslim dan komuniti agama lain. 

Teks penuh (560 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2022 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.