Sistem rendaman berterusan tertutup untuk keratan batang Arundina graminifolia

Category: Bil 20

Sakinah Idris, Zulhazmi Sayuti, Ab Kahar Sandrang, Che Radziah Che Mohd. Zain, Wan Rozita Wan Engah dan Muhamad Hanif Azlan

Ringkasan

Arundina graminifolia biasanya dibiak melalui biji benih, belahan rumpun dan keikis (aerial plantlet). Kadar pembiakan daripada kaedah ini adalah sangat rendah dan mengambil masa lama untuk memperbanyakkan bahan tanaman. Justeru, artikel ini memperkenalkan satu sistem pembiakan yang diberi nama sistem rendaman berterusan tertutup atau closed permanent
immerse system (CPIS) sebagai alternatif sistem pembiakan yang lebih mudah, murah dan berkesan bagi membiak A. graminifolia secara massa dalam tempoh yang singkat.

Teks Penuh (580 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.