Pakej teknologi bagi pengeksportan durian sejuk beku dalam bentuk biji menggunakan kaedah pembekuan kriogenik

Category: Bil 22

Nur Azlin Razali, Wan Mahfuzah Wan Ibrahim, Siti Aisyah Abdullah, Suhana Safari dan Razali Mustaffa

Ringkasan
Pakej teknologi bagi pengeksportan durian sejuk beku dalam bentuk biji menggunakan kaedah pembekuan kriogenik merangkumi tanggungjawab pengurusan dan organisasi, pendaftaran fasiliti rumah pembungkusan dengan MAFI, penilaian dan kelulusan oleh GACC, penerimaan bahan mentah di fasiliti rumah pembungkusan, prapemprosesan, pemeriksaan dan penyimpanan, pemprosesan lepas tuai buah durian, pemeriksaan, pengangkutan dan penghantaran, perlepasan kastam, penyimpanan gudang dan teknik nyahbeku untuk pengguna. Pakej teknologi yang disyorkan adalah sesuai diaplikasikan oleh petani, pengoperasi rumah pembungkusan, pengeksport, para penyelidik, pegawai kerajaan di sektor pengembangan dan IPTA/IPTS.

Teks penuh (313kb)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.