Pakej pengurusan penyakit hawar bulir bakteria pada tanaman padi

Category: Bil 25

Kogeethavani Ramachandran, Muhammad Naim Fadzli Abd Rani, Nurshamiza Mat Yusoff, Fatin Nurliyana Ahmad, Muhammad Rusydi Sarifhudin dan Badrulhadza Amzah

Ringkasan
Kehadiran patogen baru muncul iaitu Burkholderia glumae yang menyebabkan penyakit hawar bulir bakteria (BPB) pada tanaman padi telah menjejaskan kebanyakan kawasan pengeluaran padi di Malaysia. Sehingga kini, tiada garis panduan yang jelas dapat disyorkan kepada petani bagi pembendungan dan kawalan penyakit BPB secara menyeluruh. Oleh itu, artikel ini membincangkan satu SOP pengurusan penyakit BPB sebagai kaedah atau pengesyoran alternatif yang berkesan tanpa menjejaskan kadar percambahan, tanpa kesan fitotoksik pada tanaman, pengendalian yang mudah serta kos rawatan yang berpatutan bagi mengawal insiden penyakit BPB di Malaysia.

Teks penuh ( 236KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.