Pengurusan benah perang melalui varieti padi rintang

Category: Bil 25

Maisarah Mohamad Saad, Mohd Fitri Masarudin, Mohd Shahril Firdaus Ab Razak, Elixon Sunian dan Badrulhadza Amzah

Ringkasan
Pengurusan benah perang melalui penggunaan varieti rintang memerlukan beberapa prasyarat penting yang perlu diberi perhatian. Aspek-aspek seperti pemahaman kebolehubahan dan kebolehan adaptasi sesuatu populasi, protokol saringan yang berkesan sama ada melalui fenotipik mahupun penanda DNA dan ketersediaan induk penderma bersekali dengan pemahaman ciri-ciri ketahanan genetik sumber kerintangan ini adalah penting. Malahan, kumpulan penyelidik perlu mempunyai objektif dan strategi pembaikbakaan yang aktif dan terancang, sekali gus memastikan varieti yang dibangunkan dengan potensi hasil setara atau lebih baik daripada varieti sedia ada. Pembangunan varieti rintang terhadap benah perang yang efektif merupakan usaha berterusan yang melibatkan banyak pihak.

Teks penuh (191KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.