Saringan dan pemilihan titisan baikbaka padi tempatan dengan ciri tahan kemarau

Category: Bil. 26

Rahiniza Kamaruzaman, Shamsul Amri Saidon, Mohd Shahril Firdaus Ab Razak, Yusoff Mahmat, Norhidayah Zakaria, Mohammad Hariz Abdul Rahman, Norlida Mohamed Hamim, Mohd Aziz Rashid, Fauzi Jumat, Site Noorzuraini Abd Rahman, Mohamad Zabawi Abdul Ghani, Zakiah Mohd Zuki, Hamidah Mohd Sarif, Elixon Sunian dan Asfaliza Ramli

Ringkasan
Kemarau atau kekurangan air merupakan satu daripada tekanan abiotik yang menyebabkan pengurangan hasil pada tanaman padi. Penanaman varieti padi yang tahan telah dibuktikan sebagai pendekatan yang terbaik dalam meminimumkan pengurangan hasil semasa berlakunya kemarau. Namun begitu, kebanyakan varieti-varieti padi moden mempunyai tahap ketahanan yang rendah terhadap kemarau. Oleh yang demikian, terdapat keperluan untuk membangunkan varieti padi tempatan yang tahan kemarau b