Teknologi pengeluaran semaian anak benih untuk kilang tanaman

Category: Bil. 27

Mohamed Hafeifi Basir, Mohammad Abid Ahmad dan Zulhazmi Sayuti

Ringkasan
Teknologi pengeluaran anak benih dibangunkan untuk memenuhi salah satu rantaian penting dalam penjanaan hasil dalam kilang tanaman. Teknologi ini merangkumi aspek pemilihan anak benih, medium percambahan yang sesuai, sistem pengeluaran yang berkapasiti tinggi, sumber pencahayaan buatan yang cukup untuk pertumbuhan anak pokok dan sistem kawalan persekitaran yang mesra pengguna. Teknologi ini telah terbukti berkesan untuk pengeluaran anak benih kilang tanaman dengan konsisten, malah mampu untuk dijadikan sebagai satu anjakan paradigma bagi pengeluaran anak benih tanaman berkapasiti tinggi dalam ruang yang kecil dan terhad.

Teks penuh

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2022 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.