Sistem tanaman hidroponik bertingkat dalam Kilang Tanaman MARDI

Category: Bil. 27

Ahmad Syafik Suraidi Sulaiman dan Mohammad Abid Ahmad

Ringkasan
Reka bentuk bertingkat adalah sesuai untuk memaksimumkan kapasiti pengeluaran berdasarkan ruang yang terhad di kilang tanaman. Sistem hidroponik yang merupakan komponen utama dalam sistem pengeluaran sayuran di dalam kilang tanaman dan bertingkat telah dikenal pasti dan dinilai keberkesanannya dari aspek teknikal dan pengurusan. Keseragaman aliran air dan kelarutan nutrien didapati seragam dan dapat membekalkan air dan nutrien yang seimbang kepada tanaman di setiap posisi dan tingkat. Justeru, sistem hidroponik bertingkat dapat memberikan kesan pertumbuhan yang seragam lantas menjadikan pengeluaran dalam kilang tanaman lebih produktif dan ekonomik.

Teks penuh

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2022 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.