Kesan rawatan cahaya ultralembayung (UV) ke atas alga dan populasi serangga di dalam Kilang Tanaman MARDI

Category: Bil. 27

Farah Huda Sjafni Suherman, Nur Adliza Baharom, Zulaikha Mazlan, Mohammad Abid Ahmad dan Zulhazmi Sayuti

Ringkasan
Kehadiran alga dalam sistem hidroponik adalah perkara biasa terutamanya di dalam rumah kaca. Dalam persekitaran kilang tanaman terdapat kewujudan serangga algophagy disebabkan kehadiran alga. Serangga ini dianggap sebagai gangguan jika populasinya terlalu tinggi dan dikhuatiriboleh menyebarkan penyakit tanaman seperti Phytium spp., Fusarium spp. dan Botrytis cinerea. Untuk mengatasi masalah serangga ini, pengawalan alga perlu dibuat. Penggunaan cahaya UV sebagai rawatan nutrien dapat mengurangkan ketumpatan alga seterusnya mengurangkan populasi
serangga sebanyak 73 – 84%.

Teks penuh

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2022 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.