Manipulasi keamatan cahaya relatif (RLI) menggunakan jaring hitam bagi meningkatkan tumbesaran, hasil dan kandungan gingerol rizom halia

Category: Bil. 29

Yaseer Suhaimi Mohd

Ringkasan
Halia atau nama saintifiknya Zingiber officinale Roscoe merupakan tanaman yang tergolong dalam keluarga Zingiberaceae. Halia merupakan tanaman yang menyukai teduhan bagi tumbesarannya, terutama pada peringkat awal tumbesaran. Teduhan dapat mengurangkan kesan keamatan cahaya relatif (RLI) pada tanaman halia. Walau bagaimanapun, kesan teduhan yang berlebihan akan merencatkan tumbesaran dan hasil rizom halia. Penggunaan jaring hitam pada peratusan teduhan tertentu dapat memanipulasikan keamatan cahaya relatif (RLI) yang didedahkan pada tanaman halia yang ditanam menggunakan sistem fertigasi dan kaedah konvensional. Penggunaan jaring hitam 50% memberikan tumbesaran, hasil rizom yang tinggi dan menghasilkan sebatian fitokimia 6-gingerol yang tinggi di dalam rizom halia. Justeru, petani, pengusaha atau usahawan tani disyorkan menggunakan jaring hitam 50% bagi penghasilan hasil rizom yang tinggi dan mendapatkan sebatian fitokimia 6-gingerol yang tinggi di dalam rizom halia.

Teks penuh (639KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2023 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.