Pengumpulan pelbagai jenis pisang liar di Malaysia sebagai sumber genetik dalam pembaikbakaan pisang komersial tempatan

Category: Bil. 30

Maimun Tahir, Mohd Norfaizal Hj. Ghazalli, Anuar Rasyidi Mohd Nordin, Ahmad Syahman Mohd Dalee, Abdul Muhaimin Abdul Kadir, Salmaniza Salleh dan Mohd Shukri Mat Ali@Ibrahim

Ringkasan
Subspesies M. accuminata kebanyakannya ditemui di Semenanjung Malaysia dengan taburan populasi yang berbeza bagi setiap negeri. Antara faktor yang mempengaruhi taburan tersebut adalah bentuk muka bumi, jenis tanah dan aktiviti pembangunan. Cabaran dalam kajian ini adalah penentuan masa pengumpulan yang tepat untuk mendapatkan biji benih yang matang daripada buah yang masak di pokok. Selain itu, waktu aktiviti pengumpulan ulangan dilakukan, terdapat juga pokok di lokasi yang sudah pupus kerana kawasan tersebut terlibat untuk pembangunan.

Teks penuh (1.38MB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2023 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.