Kawalan penyakit mati rosot betik dengan pendekatan kerintangan sistemik teraruh

Category: Bil. 33

Ganisan Krishnen

Ringkasan
Betik adalah tanaman buah-buahan penting yang terjejas teruk akibat kehadiran penyakit mati rosot. MARDI telah membangunkan teknologi kerintangan sistemik teraruh [Induced Sytemic Resistance (ISR)] yang mampu mengawal penyakit ini 100% pada anak benih dan 95% di ladang. Dalam penulisan ini, aplikasi teknologi ISR bagi penghasilan betik secara berkesan dibincangkan. Kawalan penyakit terbaik hanya dapat dicapai dengan penanaman anak benih ISR. Penyediaan tapak penanaman, penanaman anak benih, pembajaan, pengairan dan pengurusan perosak khususnya penyakit mati rosot diterangkan secara terperinci. Teknik aplikasi teknologi ISR iaitu siraman inokulan Dieback Buster, keperluan Amalan Perladangan Baik (GAP) dan teknik penuaian betik turut diterangkan.

Teks penuh (3.16MB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2023 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.