Penilaian sumber makanan Heterotrigona itama di Malaysia

Category: Bil. 33

Fahimee Jaapar, Aqilah Sakinah Badrulisham, Zulidzham Mohd Sani, Nurul Farisa Reward, Muzammil Nizar, Badrul Munir Md Zain dan Salmah Yaakop

Ringkasan
Heterotrigona itama adalah spesies lebah kelulut yang paling banyak dijumpai dalam ekosistem dan dijinakkan untuk industri meliponikultur. Dalam penyelidikan ini, kualiti madu adalah kriteria utama yang akan dinilai dan dihubungkan dengan spesies tumbuhan yang dimakan oleh lebah kelulut sebagai makanan utama mereka. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji diet H. itama dari 12 tempat di Malaysia (Borneo dan Semenanjung Malaysia). Hasilnya, lima filum tumbuhan dan 70 famili tumbuhan dengan 260 spesies diperoleh, di mana empat spesies adalah spesies yang banyak dimakan oleh H. itama. Penemuan ini sangat berguna untuk pengurusan H. itama dalam meliponikultur dan proses domestikasi dalam sistem penanaman mono dan
dalam sistem struktur berjaring.

Teks penuh (1.29MB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2023 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.