Inovasi dan perkembangan teknologi biosensor dan biodiagnostik

Noor Azlina Masdor

Ringkasan

Bagi menjamin kualiti dan tahap keselamatan makanan agar sentiasa berada pada tahap yang maksimum, aktiviti pemantauan secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat merupakan resolusi yang terbaik. Bagi menyokong aktiviti ini, penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan teknologi diagnostik dan biosensor yang lebih efektif, murah serta mudah dikendalikan oleh semua golongan dilihat sebagai salah satu langkah bagi menangani dan mengurangkan jumlah kes kontaminasi makanan seluruh dunia. Kedua-dua teknologi ini merupakan alternatif kepada alatan instrumentasi konvensional yang memakan masa yang panjang bagi satu-satu ujian.

Teks Penuh (265 KB)

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.