Penilaian mikrobiologi bagi kualiti lepas tuai misai kucing

Category: Bil 14

Raja Arief Deli Raja Nasharuddin, Noor Ismawaty Nordin, Aida Mohamad dan Dewi Jamaliah Kamsiar

Ringkasan

Kajian ini dijalankan bagi membuat penilaian mikrobiologi terhadap kualiti lepas tuai misai kucing (O. stamineus). Berdasarkan piawaian, kualiti lepas tuai misai kucing didapati dalam keadaan baik pada semua tahap kematangan. Data teknikal ini penting dari sudut keselamatan dan kualiti makanan bagi menembusi pasaran herba antarabangsa. 

Teks Penuh (253 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.