Potensi penanaman tin berskala komersil di Malaysia

Category: Bil 14

Hartinee Abbas, Zuraida Ab Rahman, Muhamad Hafiz Muhamad Hassan, Mohd Ridzuan Mohd Daud, Wan Mahfuzah Wan Ibrahim, Zul Helmey Mohamad Sabdin, Muhammad Afiq Tajol Ariffin, Nor Dalila Nor Danial, Mohd Asrul Sani dan Ahmad Hafiz Buniamin

Ringkasan

Penanaman tin sangat berpotensi diusahakan secara komersil di Malaysia sama ada secara terbuka atau di bawah struktur pelindung hujan mengikut kesesuaian varieti yang diusahakan. Pengurusan ladang dan tanaman yang baik akan menentukan kejayaan penanaman tin dan menjamin pengeluaran hasil yang tinggi dan berkualiti. Tanaman yang diusahakan pada skala komersil amat digalakkan untuk memastikan keperluan bahan mentah seperti daun dan buah mencukupi untuk penghasilan produk hiliran yang akan mendatangkan keuntungan kepada pengusaha. 

Teks Penuh (413 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232|
Copyright © 2024 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.